Gizlilik Sözleşmesi

1- ŞİRKET:
www.elgoo.net internet sitesi, merkezi Gülbahar mah. Cemal Sururi sk. Halim Meriç İş Merkezi No: 15/E D:28 Mecidiyeköy- Şişli , İstanbul adresinde bulunan ELGO Tekstil Ürünleri San. ve Tic. LTD. ŞTİ. Şirketi (Bundan sonra “ELGO “ veya “Şirket” olarak anılacaktır)tarafından hazırlanmıştır.

2- KARŞI TARAF:
www.elgoo.net (“Site”) adresine bağlanarak, bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayını herhangi bir şekilde görüntüleyen gerçek veya tüzel kişidir (Bundan sonra “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak da bahsedilecektir.

3- KONUSU:
Bu Gizlilik Sözleşmesi ELGO’nun bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekillerini açıklamakta ve Karşı Tarafın da yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu Sözleşme sadece bu Site’de toplanan bilgiler için geçerlidir ve diğer kaynakları kapsamamaktadır.

Kullanıcı Sitemize bağlandığı andan itibaren işbu sözleşmede yer alan tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayıldığı gibi, bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremez.

4- SİTENİN KULLANIM KOŞULLARI:
www.elgoo.net internet sitesi herkesin kullanımına açık bir internet sitesi olup, Kullanıcılar’ın Site’deki promosyon ve kampanyalardan haberdar edilebilmeleri için, Site’nin ilgili bölümünde bu amaçla oluşturulmuş kutucuğa onay vermeleri ve geçerli, güncel ve doğrulanabilir bir “e-posta adresi” ile kullanıcı isimlerini kaydetmeleri yeterlidir. Bunun dışında www.elgoo.net internet sitesine Kullanıcılar tarafından kişisel bilgi ve verilerin verilmesi ihtiyari olup, Site’de aşağıda istisnaları belirtilenler haricinde başka bir bilgi toplanmamaktadır.

5- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN TOPLANMASI
Kullanıcıların kişisel kimlik ve verileri (kimlik bilgileri, isim, adres, yaş, telefon numarası veya e-posta adresi…) Kullanıcılar’ın rızası ile toplanmaktadır. Kullanıcı bilgileri, Kullanıcıların Site’ye kayıtlarında, bilgi taleplerinde, yorum ve öneride bulunduklarında veya promosyon amaçlı bir oyuna, araştırmaya, yarışmaya veya kampanyaya katıldıklarında ve sair suretle toplanabilir. Kişisel bilgilerin verilmesi tamamen Kullanıcılar’ın inisiyatifindedir. Kişisel bilgilerinizin toplanması sırasında Kullanıcılar’a opsiyonel olarak “evet” veya “hayır” seçenekleri sunulmuştur.

- “evet" seçeneği Kullanıcılar ile iletişim kurulmasına karşı çıkılmadığını ve kabul edildiğini gösterir ve bu seçenek işaretlendiğinde Kullanıcılar ile iletişim kurulabilir. "hayır" seçeneği, Kullanıcılar ile iletişim kurulmasının istenmediğini beyan eder ve bu seçeneğin işaretleyen Kullanıcılar ile herhangi bir iletişim kurulmaz.

- Her iki seçeneği işaretlemek Kullanıcı’nın tercihindedir. Kullanıcılar herhangi bir zamanda kişisel bilgilerin paylaşılmaması için “hayır” seçeneğini işaretleyebilir ve kişisel bilgilerinin paylaşımını ve kendileri ile iletişim kurulmasını sınırlayabilirler. O tarihe kadar yapılan paylaşımlar bu kapsam dışında değerlendirilir.

- “hayır” seçenekleri bilgi toplamanın herhangi bir safhasında veya Kullanıcılar ile kurulan iletişim sürecinde sunulabilir.

- “hayır” seçeneği ile Site'de yer alan aktivitelerin tamamı veya bir kısmına katılamama veya sınırlı katılıma neden olabileceğini Kullanıcılar kabul ve beyan ederler.

- Yasalar, arama emri, mahkeme celbi veya mahkeme emri için gerekli olduğu takdirde, yasal süreçle ilgili bağlantılar ve yasal hakların uygulanmasını savunmak amacıyla, toplum güvenliği veya ulusal güvenlik amacıyla Kullanıcılara ait kişisel bilgi ve veriler ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

6- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANIMI
Kullanıcı kişisel bilgi ve verilere aşağıdaki hallerde kullanılabilir:
- Yarışmalar, Promosyonlar, Kampanyalar ve Bilgi Talepleri:

Kullanıcılar’ın Sitedeki muhtelif işlemler sebebiyle bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek, ürün geliştirmek ve diğer uygun amaçlarla toplamaktadır. Toplanan bu bilgiler içerisinde ad-soyad, adres, yaş, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası gibi bilgiler de yer alabilir.


-Anketler:

Site Kullanıcıları ile bunların ailelerinin davranış şekilleri tespit edilerek, bunlara ilişkin bilgiler yeni ürün geliştirilmesi, ürünlerin üretim, dağıtım, pazarlanması ve reklamlarında kullanılabilir. Site’de yer alan anketler katılıp katılmamak Kullanıcılar’ın inisiyatifindedir.


-Bilgilendirme Hizmetleri:

Kullanıcılar, ELGO ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için ELGO temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul ederler.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilir.


-Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

ELGO, Site’de Kullanıcılar tarafından verilen ve bir kısmı teknik zorunluluklar dolayısıyla toplanan bu bilgileri Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Sitenin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği (çerezler vasıtasıyla) gibi bilgiler de toplanmaktadır.

7- KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ
Kullanıcılar, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellemek istenilmesi halinde aşağıda belirtilen adres, telefon veya e-posta aracılığıyla ELGO  ile bağlantı kurabilirler.

8- KULLANICININ ÇOCUK OLMASI
Çocukların (18 yaşından küçükler) gizlilik hakları şirketimiz ELGO tarafından oldukça önemsenmektedir. Bu Site Türk mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak yönetilmektedir. Site Kullanıcıların çocuk olması halinde, küçük çocukların Site’ye kişisel bilgilerini verirken ebeveynleri veya bir yetişkin tarafından denetlenmeleri ve onların izin ve onaylarını almaları gerekmektedir. Site’de yasal olarak tabi tutulan düzenlemelere uygun bir şekilde site aktivitelerine katılım için belirlenen yaşın altında çocuklardan bilgi talep edilmeyecektir. Belirlenen yaş sınırının altında bir çocuktan bilgi toplandığının tespit edilmesi halinde, ebeveynlerin rızası olmadığı sürece çocuğun kişisel bilgileri Site veritabanında saklı tutulmayacak ve kullanılmayacaktır. Ebeveynlerin rızasına rağmen çocuğun bazı aktivitelere katılımı sınırlandırılabilir. Ebeveynler çocuklarının kişisel bilgilerini (çocuğun ismi, adresi ve e-posta adresi) yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla ELGO ile bağlantı kurarak gözlemleyebilir, silebilir, değiştirebilir veya daha fazla bilgi toplanmasını ve kullanımını reddedebilirler.

9- KİŞİSEL OLMAYAN ve DİĞER BİLGİLERİN TOPLANMASI
Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site "Cookie(Çerez)" teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın Internet Tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, Internet Servis Sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısını kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler de dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcıların ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler ELGO'nun bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları, reklamcılar (ilgi alanlarınıza göre reklam yayınlamak amaçlı kullanabilirler) ve üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Belirtilen üçüncü şahıslarca "cookie" kullanımı iş bu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine tabi olmayıp, kendi Gizlilik Sözleşmeleri'ne tabidir. Kullanıcılar bilgisayarlarında "cookie" kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

10-KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ
ELGO, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı göstermekte, fakat kesin bilgi güvenliğini garanti etmemektedir. Bu nedenle Kullanıcı bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan ELGO Sorumlu değildir.

11- DİĞER SİTELER
Bu Site ELGO’ya ait olmayan diğer sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler ELGO tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak ELGO'ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılarının sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesini neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, ELGO’ya biri olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (e-posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır.

12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
İş bu Kullanım Koşulları ve www.elgoo.net internet sitesinin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/ veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.

Buna göre Kullanım Koşulları’nın geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde Türk Kanunları uygulanacak, İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

13- DEVİR:
Site’nin yayında bulunduğu süre içerisinde, ELGO’nun el değiştirebilir ya da başka bir şirketi devir alması veya devredilmesi yada bir diğer şirketle birleşmesi söz konusu olabilir. Bu halde, Site’de toplanmış olan kişisel ve kişisel olmayan bilgi ve veriler başka bir Şirkete transfer edilebilir.

14- DEĞİŞİKLİKLER:
ELGO'nun Site ve/veya Gizlilik Sözleşmesi üzerinde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın bu Gizlilik Sözleşme’si hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu siteyi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren kullanıcıların bu değişikliklerden haber oldukları ve değişen hüküm ve koşulları onayladıkları kabul edilir.

15- İLETİŞİM:
Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikayet ve önerilerini ELGO'nun aşağıda verilen adres, telefon veya e-posta adresine iletebilirler.